Neo Industrial Oyj:n (jäljempänä "Neo") internetsivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". Neo pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan varmistamaan, että sivuilla oleva tieto on ajantasaista ja oikeaa, mutta ei anna tästä takuuta. Neo pidättää oikeuden muuttaa sivuja ja rajoittaa sivuille pääsyä milloin tahansa.

Sivuilla annetut Neo Industrialia ja sen tytär- tai osakkuusyhtiöitä koskevat taloudelliset tiedot voivat olla tilintarkastamattomia ja niihin saattaa sisältyä virheitä. Käyttäjää pyydetään aina tutustumaan Neon virallisiin tilinpäätöksiin, osavuosikatsauksiin ja muihin virallisiin julkaisuihin.

Neo Industrial ei anna takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä, eikä sisällön soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Neo ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa tiedon tai palvelun tai sen keskeytymisestä aiheutuvasta suorasta, epäsuorasta, välittömästä tai välillisestä vahingosta, eikä myöskään nk. puhtaasta varallisuusvahingosta. Neon vastuu rajoittuu joka tilanteessa Suomen lain pakottaviin vastuusäännöksiin.

Neo Industrial ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen internetsivujen sisältämästä aineistosta, eikä mahdollisen linkin esiintyminen Neon sivuilla tarkoita, että Neo mainostaisi, kannattaisi tai suosittelisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita, palveluita tai sivujen haltijaa.

Mitään näillä sivuilla esitettävää aineistoa ei tule käsittää arvopaperien tai johdannaisten osto- tai myyntitarjoukseksi, eikä myöskään muuksi kehotukseksi tai suositukseksi sijoitukseen tai muuhun toimenpiteeseen.