Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön sijoitustoimintaa.

Neo Industrialin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Ralf Sohlström ja talousjohtaja Sari Tulander.

Konsernijohto

Ralf Sohlström

Ralf Sohlström

Toimitusjohtaja
Synt. 1962, Diplomi-insinööri (sähkövoimatekniikka)

Reka Kaapeli Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: 

 • Kolmeks Group Oy, toimitusjohtaja 2014-2015
 • Meconet Oy, toimitusjohtaja 2004-2014
 • Nordic Aluminium Oyj, johtaja 2000-2014
 • ABB, myynti- sekä myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä 1989-1999

Ei osakeomistusta

 

Sari Tulander

Sari Tulander

Talousjohtaja
Synt. 1966, Kauppatieteiden maisteri

Merkittävimmät luottamustoimet:

 • Reka Kumi Oy, hallituksen jäsen
 • Reka Kaapeli Oy, hallituksen jäsen
 • Value Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja (2.1.2015-)

Keskeinen työkokemus:

 • Landis+Gyr Oy, CFO, 2015-
 • DNA, CFO, COO 2000-2006
 • Paloheimo-konserni, erilaiset kansainväliset IT- ja taloushallinnon tehtävät 1994-2000

Neo Industrialin osakeomistus: 40 A-osaketta ja 316 B-osaketta

 

Ove Fagerlund

Ove Fagerlund

CIO (Chief Information Officer)
Synt. 1967, KTM,  EMBA

Ei luottamustoimia.

Keskeinen työkokemus:

 • TeliaSonera Group, Director 2000 - 2009
 • Shell, Manager, uudet liiketoiminnat ja kehitys 1995 - 2000
 • Toiminut myös yrittäjänä, konsulttina sekä sisäisenä tarkastajana energia- ja ICT-teollisuudessa

Ei osakeomistusta

 

Riina Silvennoinen

Riina Silvennoinen

Viestintäpäällikkö
Synt. 1977, HuK

 • Reka Kaapeli Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Keskeinen työkokemus:

 • Brand and Communications Specialist, Ensto Oy 2012 - 2016
 • Yrittäjä, viestintäkonsultti, Viestintätoimisto Verdana, 2011-2016
 • Sähköalan assistentti- ja asiantuntijatehtäviä 2007 - 2011

Ei osakeomistusta