Palkitsemispolitiikka

Reka Industrialin palkitsemispolitiikka, joka hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.6.2020. Palkitsemispolitiikka sisältää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet. Politiikka koskee myös mahdollista toimitusjohtajan sijaista.

Reka Industrialin palkitsemispolitiikka on ladattavissa täältä

Palkitsemisraportti

Reka Industrialin palkitsemisraportti on laadittu vuodelle 2020 päivitetyn Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisraportti hyväksyttiin yhtiökokouksessa 6.4.2022. Erillinen palkitsemisraportti mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän tavan raportoida hallitusten jäsenien ja toimitusjohtajien palkkiot vuodelta 2021.

Palkitsemisraportti on laadittu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtionvarainministeriön asetuksen ja vuoden 2020 hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Reka Industrialin vuoden 2021 Palkitsemisraportti on ladattavissa täältä