Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkat ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden ja valiokuntatyöskentelyn perusteella.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 24.6.2020 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavasti: Hallituksen jäsenille vuosipalkkiota 10 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 12 500 euroa sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokousten kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille korvataan matkakulut.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna yhtiön B-osakkeen toukokuun 2021 - toukokuun 2020 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole tavoitepalkkiosopimuksia Neo Industrial Oyj:ssä. Toimitusjohtaja toimii myös Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana, jonka myötä hänellä on tavoitepalkkiosopimus Reka Kaapeli Oy:ssä.

Yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä osake- eikä osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä.