Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat, joiden toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.
Neo Industrial -konsernin tilintarkastus on jatkuva. Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi konserniyhtiöiden hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon, vaihto-omaisuuskirjanpidon sekä muut osa-alueet 3-4 kertaa vuodessa. Vuodenvaihteessa tarkastetaan lisäksi konsernitilinpäätös, emoyhtiön tilinpäätös ja lakisääteiset tarkastukset hyvän tilintarkastustavan osoittamassa laajuudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 28.3.2019 yhtiökokouksessa KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg.

Tilintarkastajille on vuonna 2018 maksettu palkkiona tilikauden tilintarkastuksesta 57 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 10 000 euroa. Muille tilintarkastuspalkkioita maksettiin yhteensä 29 tuhatta euroa.