Digitalisaatio, kaupungistuminen, hajautettu energiantuotanto ja säänkestävä sähkönjakelu ovat kasvavia trendejä, jotka vaikuttavat koko yhteiskunnan kehittymiseen, infrastruktuurin rakentamiseen sekä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Sähkö on ympäristöystävällisin energiamuoto ja useimmat ympäristöä säästävät uudet ratkaisut toimivat sähköllä. Neo Industrial pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka edistävät korkealaatuisten sähköratkaisujen kehittämistä megatrendit ja ympäristönäkökohdat huomioonottaen.

Neo Industrial Oyj on sijoitusyhtiö, jonka strategia on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. 

Sijoitus Neo Industrialin osakkeeseen on hyvä tapa omistaa kiinnostavia, kasvuvoimaisia ja arvonlisäyspotentiaalia omaavia listaamattomia yrityksiä.

Neo Industrialin johtavana toimialana tulevaisuuteen katsova kaapeliteollisuus

Sähkön rooli jokapäiväisessä elämässä kasvaa. Tulevaisuuden rakennukset ovat energiatehokkaita; Ne tuottavat itse osan käyttämästään energiasta ja toimittavat mahdollisen ylijäämän sähköverkkoon. Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja pitäen huolta asukkaista ja ympäristöstä. Älykäs sähköverkko varmistaa, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Se tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Neo Industrialin toimialaan kuuluvat kasvavat kaapeliteollisuuden yritykset Reka Kaapeli ja Nestor Cables, jotka suunnittelevat ja valmistavat kaapelituotteita ja -ratkaisuja, jotka kehitetään korkealaatuisista materiaaleista vaativat pohjoiset olosuhteet huomioiden.