Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu Q3/2019 liiketoimintakatsauksen yhteydessä 22.10.2019)

Konserni järjesteli katsauskaudella kaapeliliiketoiminnan tuotantokiinteistöjen omistushallintaa Keuruulla ja Riihimäellä. Pidemmällä aikajänteellä on houkuttelevampaa ostaa osa omaisuuseristä omaan taseeseen kuin käsitellä niitä IFRS 16 -standardin mukaisesti. Kiinteistöihin liittyvät hankinnat on rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella.

Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,1 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin luvuissa liiketuloksen alapuolella.

Reka Kaapelin liikevaihto ja liiketulos jäivät jälkeen viime vuodesta. Kotimaassa myynti laski. Erityisesti maakaapelihankkeista osa on siirtynyt ensi vuodelle. Vienti kasvoi suunnitellusti, muttei kyennyt kompensoimaan kotimaan notkahdusta. Katsauskaudella laadittiin suunnitelma kehittää ja kasvattaa merkittävästi sekä kotimaan että viennin myyntiorganisaatiota.

Lue liiketoiminta katsaus tästä.