Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu puolivuosikatsauksen yhteydessä 6.8.2020)

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella vuosineljänneksellä kasvua.

COVID-19 pandemia ei ole vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään.

Liiketulos parani vaikka COVID-19 pandemia aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä ja lisäksi alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Yhteensä nämä pienensivät liiketulosta n. 1 - 1,2 miljoonaa euroa.

Voimakas kasvu sitoi käyttöpääomaa ja vaikutti liiketoiminnan kassavirtaan.

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin alustavassa yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. Sen sijaan alustava yhdistely vaikutti positiivisesti 0,2 miljoonaa euroa liiketulokseen.

Yhtiö on käynnistänyt valmistelut nimen vaihtamiseksi Reka Industrialiksi.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.

Lue puolivuosikatsaus tästä.