Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 23.4.2020)

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Liiketulos parani, mutta jäi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vielä negatiiviseksi maaliskuussa alas tulleiden metallien hintojen vaikuttaessa varastojen arvostukseen.

Seuraamme itse myös käyttökate -tunnuslukua ja siten lisäsimme sen raportoitaviin tunnuslukuihin.

Voimakas kasvu sitoi käyttöpääomaa ja vaikutti liiketoiminnan kassavirtaan.

Green Bond -rahoitettavat hankkeet on saatu käyntiin ja uusia on työstettävänä. Ensimmäinen Green Bond -joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.  

Lue osavuosikatsaus tästä.