Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu puolivuosikatsauksen yhteydessä 05.08.2021)

jukka poutanen

Pohjoismainen kaapelitoimialan markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Markkinaosuutemme Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi merkittävästi sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin puolet selittyy metallien hintojen nousulla. Olemme onnistuneet pitämään tehtaiden käyntiasteen korkealla hankintahaasteista huolimatta. Tämä näkyy kaapelitoimialan liikevaihdon kasvussa.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta noin miljoonalla eurolla kompensoiden voimakkaasti ja ennennäkemättömän nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin. Kokonaisuutena kaapelitoimialan käyttökate lähes tuplaantui edellisvuodesta.

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ja logistiikkakustannukset ovat nousseet voimakkaasti.

Reka Kumilla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Vastatakseen kasvaneeseen kysyntään kumitoimiala on käynnistänyt toimenpiteet letkutuotannon kapasiteetin nostosta. Arvion mukaan lisätilaa Puolassa saadaan tuotantokäyttöön vuoden lopussa.

Kaapelitoimiala on myös tehnyt päätöksen kasvattaa tuotantoalaa Riihimäen tehtaalla. Lisätila tulee käyttöön noin kahden vuoden päästä. 

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Green Bond joukkovelkakirjalainan vuosittainen sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.

Lue puolivuosikatsaus tästä.