Yhteiskunnan tukijalkana toimivan teollisuuden  kehittäjä & uudistaja

Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yrityksiä. Olemme omistusyhtiöillemme pitkäjänteinen kumppani, joka tuo yhtiöille lisäarvoa vahvalla toimialaosaamisella sekä aktiivisella ja vastuullisella omistajuudella. Olemme sitoutuneet kehittämään pitkäjänteisesti omistamiemme yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää liiketoimintaa.

Neo Industrial rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernin yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta.

Toimimme tällä hetkellä kaapeli- sekä kumiteollisuuden parissa. Kasvustrategiamme keskiössä on nykyisen liiketoimintamme kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä markkina-aseman vahvistaminen.

Monialayhtiönä luomme uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle.

Neo Industrialin liikevaihto vuonna 2019 oli miljoonaa euroa. Yhtiön B-osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella NEO1V.