Neo Industrialin strategia on investoida pitkäaikaisesti teollisuusyrityksiin. Teollisten sijoitusten tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa. Tuottoa tavoitellaan sekä osinkovirran että arvonnousun kautta.  

Investointistrategian tavoitteet

  • parantaa Neon kannattavuutta onnistuneilla investoinneilla
  • kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta pörssissä

Investoinnit tehdään

  • teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita
  • teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa
  • teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali omalla toimialallaan

Exit-strategia

  • investoinnit ovat pitkäaikaisia ja niistä irtaannutaan vasta siinä vaiheessa kun Neo ei enää pysty lisäämään kyseisen yrityksen arvoa

Strategiset sijoitukset 

Neo Industrial hankkii omistukseensa puolivalmisteita ja lopputuotteita valmistavia yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, yhteinen teollisen toiminnan logiikka sekä keskinäisiä myynnin, markkinoiden ja jakelun synergiaetuja. 

Tällä hetkellä Neo Industrialin salkkuun kuuluu Kaapelitoimiala.

Neon investoinnit kaapelitoimialaan

Muut sijoitukset

Neo Industrialin sijoitusvarallisuutta voidaan sijoittaa osakkeisiin, osuuksiin, joukkovelkakirjoihin, korkoinstrumentteihin, johdannaisiin ja muihin arvopapereihin. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja kiinteistöosakkeita.