Osinko vuodelta 2018

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 1.840.199,88 euroa, josta tilikauden tulos on 830.299,14 euroa. Yhtiökokous päätti 28.3.2019, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Tilikaudelta 2017 maksettiin osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,08 euroa osakkeelta.

Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30% osingonmaksuun.