Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

Osinko vuodelta 2016

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä 565.376,45 euroa, josta tilikauden tulos on 4.799.156,31 euroa. Yhtiökokous päätti 30.3.2017, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.

Tilikaudelta 2015 ei maksettu osinkoa.