Yhtiökokous valtuutti 30.3.2017 hallituksen päättämään:

  • omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (lisätietoa) ja
  • hallituksen jäsenten määrästä ja valinnasta (lisätietoa)