SIJOITTAJAN KALENTERI 2021

JULKAISU / TAPAHTUMA PVM
Hiljainen jakso 26.1.-25.2.2021
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 25.2.2021
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 vko 10/2021, viimeistään 10.3.2021
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021
Hiljainen jakso 23.3.-22.4.2021
Liiketoimintakatsaus Q1/2021 22.4.2021
Hiljainen jakso 6.7.-5.8.2021
Puolivuosikatsaus H1/2021 5.8.2021
Hiljainen jakso 21.9.-21.10.2021
Liiketoimintakatsaus Q1-Q3/2021

21.10.2021

Reka Industrial noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat  eivät kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä, eikä yhtiö osallistu tapahtumiin tai keskusteluihin, joissa käsitellään kauteen liittyviä ja taloustilanteeseen vaikuttavia tapahtumia tai trendejä.  Reka Industrial ei tapaa sijoittajia, analyytikoita tai median edustajia näihin asioihin liittyen hiljaisen jakson aikana.

Hiljainen jakso alkaa jokaisen tuloskauden lopussa, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä ja liiketoimintakatsausta, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.