Neo Industrial noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat  eivät kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä, eikä yhtiö osallistu tapahtumiin tai keskusteluihin, joissa käsitellään kauteen liittyviä ja taloustilanteeseen vaikuttavia tapahtumia tai trendejä.  Neo Industrial ei tapaa sijoittajia, analyytikoita tai median edustajia näihin asioihin liittyen hiljaisen jakson aikana.

Hiljainen jakso alkaa jokaisen tuloskauden lopussa, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä ja liiketoimintakatsausta, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2018

JULKAISU / TAPAHTUMA PVM
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 13.2.2018
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 vko 9/2018, viimeistään 1.3.
Varsinainen yhtiökokous 22.3.2018
Liiketoimintakatsaus 1.1.–24.4.2018 24.4.2018
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 15.8.2018
Liiketoimintakatsaus 1.1.–23.10.2018 23.10.2018