Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen neljän vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, MEUR 103,8 110,9 101,0 84,6
Liikevoitto, MEUR 1,0 5,1 5,9 -2,0
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,0 4,6 5,8 -2,4
Tilikauden tulos, MEUR -0,5 3,0 3,3 -3,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 25,4 22,6 -6,0
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 25,5 30,4 22,1 12,8
IAS19 oikaistu velkaantumisaste, % 104,4 61,2 119,8 401,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,36 1,79 1,28 0,98
Tulos/osake, euroa -0,09 0,51 0,55 -0,62