Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen neljän vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR 110,9 101,0 84,6 80,1
Liikevoitto, MEUR 5,1 5,9 -2,0 -0,7
Liiketulos, % liikevaihdosta 4,6 5,8 -2,4 -0,9
Tilikauden tulos, MEUR 3,0 3,3 -3,7 1,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,4 22,6 -6,0 12,1
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 30,4 22,1 12,8 21,1
IAS19 oikaistu velkaantumisaste, % 61,2 119,8 401,9 202,5
Oma pääoma/osake, euroa 1,79 1,28 0,98 1,59
Tulos/osake, euroa 0,51 0,55 -0,62 0,30