SIJOITTAJAN KALENTERI 2019

JULKAISU / TAPAHTUMA PVM
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 12.2.2019
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 vko 9/2018, viimeistään 28.2.2019
Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019
Liiketoimintakatsaus Q1/2019 26.4.2019
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 7.8.2019
Liiketoimintakatsaus Q1-Q3/2019

22.10.2019

Neo Industrial noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat  eivät kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä, eikä yhtiö osallistu tapahtumiin tai keskusteluihin, joissa käsitellään kauteen liittyviä ja taloustilanteeseen vaikuttavia tapahtumia tai trendejä.  Neo Industrial ei tapaa sijoittajia, analyytikoita tai median edustajia näihin asioihin liittyen hiljaisen jakson aikana.

Hiljainen jakso alkaa jokaisen tuloskauden lopussa, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä ja liiketoimintakatsausta, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.