Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme

Vastuullisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeinen osa strategiaamme, liiketoimintaamme ja jokapäiväistä työtämme. Yhtiömme arvot, strategia ja toimintatavat ovat perustana vastuulliselle toiminnallemme. Otamme vastuun työntekijöistämme, asiakaistamme, omistajistamme, ympäristöstä sekä yhteiskunnasta.

Vähentämällä energian kulutusta kaapelitoimialalla vaikutamme hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Ja täten edistämme kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Haluamme olla työntekijöillemme hyvä työnantaja, joka tarjoaa turvallisen työympäristön. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja olemme mukana tukemassa paikallista yhteisöllisyyttä.

Kaapelitoimialan asiakkaillemme olemme pitkäaikainen ja vastuullinen kumppani, joka käyttää ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja.

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja jätteiden vähentämiseksi investoimme tuotantoteknologian kehittämiseen. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kone- ja raaka-ainetoimittajien kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi ja raaka-aineiden käytön minimoimiseksi.

Oman toimintamme vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Suurimmat omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen, jota pyrimme optimoimaan.